domingo, 29 de março de 2009

Cousas da vida

De cando en vez a vida dáche pequenas sorpresas que che arrincan un sorriso da face. Hoxe fun ao supermercado OpenCor, que non está moi lonxe de onde vivo. Polo xeral é un supermercado pouco respectuoso coas culturas foráneas (vin traducións de termos franceses ou cataláns arrepiantes!), mais hoxe puiden comprobar como cun produto en particular foi moi elegante. Falo do pan. O pan galego. Aquí chámanlle pan gallego á barra de toda a vida para se diferenciar da baguette, que é unha barra de pan máis finiña (de feito, baguette significa variña en francés). Pois ao mercalo puiden comprobar como o nome que empregaban no ticket (non no carteliño que poñen debaixo do pan) era literalmente "pan galego". Ollade o ticket (premede enriba para o verdes con detalle):


Ocórrenseme varias teorías para explicar este rara avis. A primeira posibilidade é que o chamasen así por respecto ao galego. Pouco probable por non dicir imposible. Lembremos que o carteliño que había debaixo poñía pan gallego. A segunda posibilidade é que quen crease a base de datos de produtos fose un galego e decidira cometer un pequeno erro adrede. Non sei, podería ser. A terceira posibilidade é que, en efecto, sexa un erro na escrita e lle desen só unha vez ao ele no canto de dúas. A máis probable ao meu xeito de ver.

O caso é que hoxe marchei cun sorriso do supermercado coma quen gaña unha pequena batalla, aínda que fose de casualidade. De feito, non me importou aboar o desorbitado prezo do produto (1,30 €), cousa habitual en Meiril: as cousas teñen un prezo que non é real nin proporcionado ao seu valor.

Unha aperta!

domingo, 22 de março de 2009

Sentimentos

O que eu sinto cando falo de Galiza

Poida que o tema xa aborreza e que, en efecto, xa correron auténticos regueiros e mesmo ríos de tinta sobre o tema, pero quero seguir reflexionando sobre el. Quero falar dos gallegos, eses outros habitantes de Galiza. E quero falar deles sen ánimo de os insultar. O que vou escribir é o que penso deles e non por iso os considero uns paiolos. Porque mirade: eles existen e van estar connosco sempre (e cada vez máis). Este artigo vai estar exposto a toda caste de críticas porque es harto complejo. Corríxanme onde for preciso.

Sinto que cada vez somos unha minoría máis clara. Os galegos cada vez somos menos. Eu penso que en realidade aos que máis nos importa o destino da lingua e da cultura galegas somos aos que falamos galego. É o que coido! Eu sei que hai xente, como é lóxico, que fala castelán en Galiza e que se preocupa da cultura galega... pero como se preocupa? En que sentido? Con todos os que falei semellan dar a impresión de que a tratan como algo de museo, como algo folclórico. Dáme a sensación que ven o galego e a cultura galega como algo alleo a eles pero que o respectan e mesmo fachendean delas en certos contextos, maiormente cos foráneos. Vin como cos seus (outros gallegos) non falan do tema ou lle restan importancia até o deixar a nivel de curiosidade sen maior relevancia. Vin como eses mesmos co foráneo (pensemos por exemplo alguén de Meiril ou de Valladolid) falan do tema defendéndoo e mesmo fachendeando de ter "algo diferente" a eles que os caracteriza. Iso si, tratan o tema superficialmente e déixano a nivel de folclorada. Cando falo de folclorada falo de tópicos, de aspectos pouco importantes e destacables, de reducir a realidade a catro anécdotas multicor. É como voltar ao franquismo. A cultura galega vena coma un disco da Coral de Ruada de Ourense dos anos sesenta (o hórreo, a vaca, o cruceiro, un gaiteiro e catro mulleres bailando co traxe rexional... traxe tamén manipulado). Para eles Galiza é o marisco, las Rías Bajas, o hórreo de fondo, a vieira, o caldo galego, a queimada, o sotaque, etc. Todos eses aspectos son parte da alma galega, indubidablemente. Para min tamén. Mais eu vexo a cultura galega como algo moito máis profundo. Para min o ser galego é un universo completo que me define e me diferenza clarisimamente do resto do mundo. Eu tamén son vieira e botelo e marisco e hórreo e gaiteiro e acento orixinal e queimada. Pero iso son pequenos detalles. Eu tamén son lingua galega; son xeito diferenciado de considerar a morte; son forma diferente de se comunicar; son o trasacordo continuo vital; son a aldea como xeito de encontro coa natureza; son familia tradicional galega; son o lostro rachándome ao medio; son a dúbida; son o medo intrínseco a nós; son a decepción coa historia; son o amor á Terra. Todo iso síntoo cunha profundidade incrible. Tanto que non me deixa pensar noutra cousa de xeito independente. Non podo facer nada na vida sen considerar todas esas cuestións. Como é lóxico, esas cuestións ao final definen quen son eu e non podo deixar de as considerar. Eles tamén teñen unha relación importante coa súa terra, pero non poden experimentar os sentimentos que podo ter eu cando paso por Padornelo, cando entro no meu mundo antropolóxico, tan diferente do castelán. Eles cando pasan Padornelo senten a perda da paisaxe, dos costumes e do aire, pero non senten a perda da personalidade, do ser e mesmo do plantexamento vital. Eles seguen a falar na súa lingua co resto do mundo e expresándose con seguridade argüíndo as súas peculiaridades, mais sempre póndose da beira do alleo. Eu non podo poñerme á beira do alleo porque é contraditorio. El non é coma min. É diferente.

Non sei se quedou moi claro o que vos conto. Só quería facer unha moi breve introdución do que eu sinto que son. Non sei se o conseguín, pero eu quedei liberado por hoxe.

Unha aperta.

O que eles senten cando falan de Galicia

quinta-feira, 12 de março de 2009

Stupid action


ESTUPEFACCIÓN!

ESTÚPIDA ACCIÓN!


sexta-feira, 6 de março de 2009

Os novos "gallegos"


Hoxe quero facer unha reflexión sobre cal vai ser o futuro en non moitos anos. Feijoo, o novísimo e flamante presidente da Xunta, prometeu a derrogación do Decreto do Galego. Os pais poderán escoller en que lingua queren que estuden os seus fillos: galego ou castelán. Imos pensar que consecuencias vai ter isto.

En primeiro lugar, vaise tentar proporcionar unha igualdade a dúas linguas que compiten. Para iso, o señor Feijoo, dá por suposto que ambas as dúas linguas parten do mesmo punto. De feito, dixo que se chegou a un punto en que os nenos só podían falar castelán no descanso das clases. Non será que son os que falan galego os que só poden falar galego nas aulas porque unha vez fóra só existe o castelán en moitos lugares de Galiza? A carreira de obstáculos entre as dúas linguas é inxusta e irracional. Para comezar, o galego ten menos recursos có seu adversario. A súa presenza redúcese ao ámbito familiar e a un par de canles televisivas nas cidades galegas e en moitas vilas, alén do papeleo administrativo. O castelán está presente en todos os ámbitos, sendo de feito, o único idioma en moitos deles, sendo o galego completamente rexeitado (pensemos no mundo da Xustiza, por exemplo). O castelán ten un forte apoio das clases políticas, empresariais e sociais estatais alleas a Galiza. O castelán é a lingua que emprega a burguesía e a xente con poder en Galiza. Leva unha vantaxe de séculos e parte dun punto onde ten todos os obstáculos resoltos. O galego é unha lingua rexeitada, humillada e ignorada en moitas faces da vida e ten cáseque todos os obstáculos do mundo por diante. Se o comparamos cunha carreira de coches, o galego é un Citroën de baixa gama e o castelán un Audi último modelo deportivo. Aínda por riba, o Audi ten a gasolina de balde (pagada por Madrid) e o galego vai tirando cunha chinquiña que herdou hai pouco. Quen vai gañar? É obvio que o Audi. Gañará o castelán. Gañará porque é unha carreira inxusta e incomparable. Iso é o que tenta facer o señor Feijoo e compañía (Galicia Bilingüe): exterminar o galego. Eles dirán que nós somos os que escollemos, pero non é así. Nas cidades e na maioría das vilas os pais escollerán castelán ou ben porque eles falan castelán ou ben porque os seus prexuízos e complexos racharán a transmisión do galego nos seus fillos. Aquí é onde quero chegar.

Vai haber unha ruptura social. Feijoo, que culpou ao nacionalismo de crear un conflito social por mor da lingua, vai ser quen realmente o cree. Vai haber que separar os nenos que teñan que estudar en galego dos que teñan que estudar en castelán (ou que pensa? que van poder estar xuntos na mesma clase?). E cando pasen os anos imos ter unha xeración nova de galegos e outra de gallegos (entendendo gallego en castelán, non como o galego palatalizado dalgunhas partes do Eo-Navia). E o peor disto é que non van ser intercomprensibles, porque o bilingüismo desaparecerá. Ou cre Galicia Bilingüe que serán bilingües? Como o van ser se o seu contacto co galego vai ser CERO? Os nenos que se formen en castelán descoñecerán o galego por non ter contacto con el, porque nas clases non o escoitarán e ao saír, na rúa, tampouco. Pola contra, os que se formen en galego falarán o galego perfectamente e o castelán comprenderano sen problemas, pois nas aulas formaranse en galego e fóra o castelán é omnipresente en todos os ámbitos. Porque mesmo nas áreas máis rurais e monolingües concebibles, o castelán é comprendido grazas á televisión, aos xornais, á radio, etc. Eu mesmo, pertencente a unha desas áreas, podo asegurar coñecer e comprender á perfección ambas as dúas linguas.

O segundo problema, logo do conflito social que se vai xerar, é a xenofobia. Os falantes de galego perden cada ano que pasa falantes, pasando a ser pouco a pouco unha minoría con moitos puntos febles. Vai chegar un punto en que os falantes de galego van ser unha minoría auténtica fronte á maioría castelanfalante. Iso vai dar lugar a unha xenofobia, a un desprezo cara á minoría por parte da maioría. É un feito histórico estudado e demostrado que as minorías sofren discriminación e exclusión social. Os tiros van por ese camiño. A maioría castelanfalante, que casualmente é/será a que move/moverá o diñeiro e o poder en Galiza, vai discriminar a minoría galega alegando non coñecer o galego e esixindo o uso do castelán, lingua oficial do Estado. Deste xeito, mentres o galego perde máis falantes e o castelán os gaña, acadarase un punto en que se decida que manter o galego é "demasiado caro" para o emprego real que hai na sociedade, polo que será excluído oficialmente e dado por perdido. Os falantes de galego, pola contra, non se sabe como reaccionarán. Afundidos democrática e socialmente, sufrirán o desprezo da maioría e serán marxinados. Que farán? Non se sabe... poden morrer e desaparecer do mapa; poden consolidarse como minoría absolutísima con incapacidade intrínseca para medrar en número; ou poden empregar a violencia, como se pode comprobar historicamente con outras minorías. Os bilingües desaparecerán e ficarán reducidos aos habituais falantes de galego que empreguen o castelán para se poderen relacionar cos castelanfalantes. Os bilingües que empreguen o galego excepcionalmente e falen castelán sempre non existirán, pois serán monolingües en castelán.

Eu quería chamar a atención sobre este panorama que se nos presenta. Imos ter unha sociedade fracturada pola lingua grazas a Feijoo e compañía, xusto o contrallo do que din e defenden. O tempo dirá como acaba a cousa. Eu xa escollín (que remedio!) o meu bando.

Unha aperta ben forte!

P.D.: Por certo, "solo" neste caso leva til: "sólo". E os signos de exclamación tamén se poñen ao principio... De parte dun galegofalante...

quinta-feira, 5 de março de 2009

Que pasa co galego?

Non vos imos sacar os ollos derriba en ningún intre!


Nada máis chegar ao poder, o presidente da Xunta, o señor Feijoo, anuncia a anulación do Decreto do Galego, segundo o cal alomenos a metade das materias que se impartan no Ensino terán que ser en galego. Este decreto, comentado con Feijoo e aprobado xunta el, foi axiña rectificado por el argüíndo unha suposta discriminación contra do castelán. É obvio que ao dar o seu visto bo ao proxecto, en Madrid andivéronlle no lombo e tivo que pedir papas e porse en contra. Unha vez máis, a Caverna é que manda. Pouco despois xurdiu unha asociación chamada Galicia Bilingüe que reclamaba a igualdade para o castelán, comentando que o máis axeitado era que os pais escollesen en que lingua queren que estuden os seus fillos. Con todo o descaro do mundo piden igualdade para unha lingua, o castelán, que ten todo ao seu favor: medios de comunicación, posibilidades para o lecer, o cinema, os libros, os xornais, as radios, apoio do resto do Estado, etc. Por que non pide esta asociación e o señor Feijoo a igualdade para o galego, que é a lingua ameazada? Porque eu non podo ler máis que un xornal, escoitar unha radio ou ver dúas canles de televisión. Non podo ver o cinema en galego. Non podo ler moitísimas novidades literarias en galego. Non me atenden en galego na maior parte dos sitios públicos e privados cando ven claramente que son galegofalante. Por que non pide esa caste de mafia asociada que o galego sexa oficial, poño por caso, no Bierzo ou no Eo-Navia? Por que non esixen que haxa a posibilidade de estudar galego no Bierzo en todos os colexios? POR QUE? Todos sabemos por que... É por iso que quería expresar aquí algunhas das medidas que se deben tomar perante os duros tempos que veñen para o galego e, en xeral, para todos os intelectuais e asociacións dignas deste País:

-Os sindicatos e as asociacións teñen que espertar. Basta coa comodidade! Hai que estar atentos a TODAS e cada unha das medidas que aprobe o Partido Popular. Todas as que sexan sospeitosas hai que as criticar e, se for posible, denuncialas. Se finalmente se elimina o Decreto do Galego, hai que crear mobilizacións en todos os eidos e poñer en marcha a maquinaria social.
-Absolutamente todos os gastos e proxectos que aprobe o goberno estarán baixo sospeita de hábitos mafiosos e concesións ilegais. Hai que estudar con lupa e revisar todo o que se aprobe no goberno: axudas, obras, gastos da Administración, etc. Se mercan unha neveira de 20 € o pobo ten que o saber. Se mercan un Citroën de 400 000 € o pobo ten que o saber. Que se saiba todo! Porque as mafias moven moito diñeiro... e co NOSO diñeiro non se xoga.
-Os medios de comunicación son primordiais neste labor. É de supoñer que van estar á beira do novo liderado, facéndolles a rosca e manipulando novas. Temos que atopar algún xeito de promover os medios certos que estean da nosa banda, publicando todos os escándalos e gastos que se vaian producindo no novo goberno (que os haberá, e moitos). Estes medios teñen que deixar de ser sectaristas e chegar á maior parte de poboación posible. Se é preciso, hai que crear unha guerra suxa (porca) contra os medios que nos critiquen (La Voz de Galicia, por exemplo), pois teñen o maldito costume de sacar merda sempre do mesmo lado.
-A sociedade ten que esixir vivir en galego. Se nalgún intre nos rexeitan pola nosa lingua, ten que haber unha denuncia legal e social. O comercio que te rexeite debe perder todos os clientes posibles. A Administración que te rexeite debe ser castigada. O profesor que non cumpra a lei que garante o mínimo de materias en galego, debe ser denunciado. Debe esixírselle a Feijoo que fale en galego nos actos oficiais como presidente da Xunta.
-Unha segunda posibilidade que hai que estudar é esixir que nos falen en galego sempre. En todas as ocasións. Eu tiven problemas no meu traballo por falar en galego a castelanfalantes que entendían perfectamente o que falaba. Eles esixíanme falar en castelán. Por que cando a un galegofalante lle falan en castelán non esixe que lle falen na súa lingua? Comecemos por non os comprender.
-A crispación social ten que estar latente. O goberno ten que sentir a ollada da sociedade na caluga cada vez que faga un movemento. Dese xeito pensará dúas veces o que fai.
-O caciquismo hai que o exterminar. Rematou a débeda persoal e o mamoneo.

Agora, imos poñernos en movemento. Se de verdade somos unha sociedade moderna e informada, desta non nola van xogar! E se nola xogan, cumprirase o tópico(-verdade?) de que non somos un pobo intelixente.

segunda-feira, 2 de março de 2009

O pobo galego escolleu...


O pobo galego escolleu ao Partido Popular. O pobo galego escolleu:

-Escolleu a morte da súa identidade.
-Escolleu que o galego desapareza das escolas e do ensino.
-Escolleu a corrupción e a política promafiosa.
-Escolleu que a xente entre nun posto traballo por enchufe e non polas súas cualidades.
-Escolleu a información opaca e escura á verdade.
-Escolleu o sacrificio de dereitos xa adquiridos.
-Escolleu enterrar o Estatuto de Nación e declararse un simple apéndice de Madrid.
-Escolleu rir as bromas xenófobas cara aos galegos dos madrileños que veranean nas nosas praias.
-Escolleu a Esperanza Aguirre.
-Escolleu a privatización do público.
-Escolleu pagar por absolutamente todo.
-Escolleu o principio da destrución do sistema sanitario.
-Escolleu o lapidamento da cultura galega.
-Escolleu a folclorada á cultura galega.
-Escolleu as sevillanas e a sangría ás muiñeiras e ao licor café.
-Escolleu unha radio e unha televisión manipuladas e inútiles.
-Escolleu a débeda para varias candidaturas futuras.
-Escolleu o urbanismo descontrolado e a especulación feroz.
-Escolleu agasallar os seus recursos naturais a cambio da burla e o insulto.
-Escolleu limpar o zapato castelán na praia de Sanxenxo por catro pesos.
-Escolleu ser un tópico torero y olé.
-Escolleu o caciquismo e o servilismo.
-Escolleu a mentira e a falsidade por lei.
-Escolleu o asoballamento pauperrimamente pagado.
-Escolleu vender un Audi de Touriño e non os 29 Audis que mercou Fraga.
-Escolleu calar.
-Escolleu enxordecer.
-Escolleu non ser.

O pobo galego escolleu suicidarse, morrer, non existir. Os nosos complexos foron máis grandes cás nosas ilusións. Por que escolleches morrer, pobo meu, cando podías vivir?

domingo, 1 de março de 2009


ADEUS AO GALEGO


...díxolle a morte ao galego

Numeroloxía


Electores galegos

Por provincias administrativas:

-A Coruña: 953 467
-Pontevedra: 774 877
-Lugo: 302 159
-Ourense: 281 012

A diáspora, por estados de residencia máis importantes:

-Arxentina: 121 207
-Venezuela: 33 936
-Brasil: 30 635
-Suíza: 29 117
-Uruguai: 28 537
-Francia: 15 898
-Alemaña: 13 064
-Cuba: 12 171
-Reino Unido: 9 964
-EE.UU.: 9 780
-México: 7 936
-Outros países. O número de electores é inferior a 5 000 por estado. Destacan Bélxica, Andorra, Portugal, Holanda, Canadá, Panamá, República Dominicana, Chile a Australia.

A que demos se agarda para formalizar e regular o voto emigrante? A vós parécevos normal que un fillo ou un neto dun galego emigrado hai 50 ou 60 anos poida votar? A vós parécevos normal que unha persoa que nunca estivo en Galiza e que posiblemente non saiba nin situala no mapa poida votar? Vós credes normal que unha persoa que posiblemente a única idea de Galiza que teña é a da miseria de hai 50 anos contada polo seu avó poida votar? Coidades xusto que Juan Pereira de las Torres, nacido en Mar del Plata en 1963, fillo de emigrante galego, descoñecedor de Galiza absoluto e só guiado pola tremenda lupanda á que o convida o señor Fraga e compañía cada catro anos poida votar e que Xan Rois Casal, galego nacido en 1980 emigrado ás Canarias por motivos laborais e perfecto coñecedor da realidade galega non poida votar?

É por iso que eu considero a democracia relativa no caso galego. Para min esta eiva sempre vai estar presente e nunca imos poder ser normais democraticamente. Sempre imos estar pendentes dos votos de persoas que a pesar de seren descendentes de galegos, xa non pintan nada no noso rumbo histórico. Son tantos votos que poden virar a opinión máis obxectiva dos residentes galegos, que viven e saben como é a realidade galega. Pode chegar un momento no que dea igual o que votes, porque os fillos de emigrantes van decidir quen vai mandar en ti (mais non neles...). Para min, a democracia en Galiza non existe.