sábado, 25 de outubro de 2008

Consellos para afrontar a crise

Desta quenda vouvos dar uns consellos para encarar a crise... para quen a teña, claro, pois todos sabemos quen non a teñen: os que a crearon. Aínda que mellor dito, non vou ser eu quen volos dea, senón Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, é dicir, o incombustible Lenin.

Como organizar a competencia

"Convocamos unha guerra a morte contra os ricos, os ociosos e os parasitos. Cada aldea e cidade debe decidir por si mesma os métodos para limpar a terra rusa de todas as alimarias, moscas, chinchas ricas e demais. Nun lugar meterán no cárcere unha ducia de homes ricos, unha ducia de argalleiros, media ducia de obreiros que faltaron ao seu posto de traballo... Noutro lugar poranos a limpar latrinas. Nun terceiro poranlles etiquetas amarelas coma ás prostitutas, logo de os facer cumprir a cadea, para que todo o mundo saiba que son prexudiciais e para que o pobo os vixíe. Nun cuarto lugar, un de cada dez lacazáns será fusilado. Canta máis variedade, mellor... porque só a práctica permite atopar o mellor método de loita."


Grazas a J.L. Mato Ahčan pola achega da cita.

A o pór en práctica, compañeiros!

segunda-feira, 20 de outubro de 2008

A supresión provincial en Galiza

Eu cando falo de onde son sempre evito dicir que son da provincia da Coruña. Non é que renegue da fermosísima cidade de Breogán, nin que lle teña xenreira polo meu escuro pasado nesa cidade. É simplemente porque eu non creo no sistema provincial. Vaia... que non me veñan co conto de que Galiza ten catro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra porque para min iso é unha trapallada. E vou tentar explicar por que penso iso.

O sistema provincial actual aplicado no Estado Español é unha copia literal do francés da moda da época e foi aplicado con toda a súa eficacia en 1833 por Javier de Burgos, secretario de Estado de Fomento na época da rexencia de María Cristina de Borbón. Nese ano, este home decidiu partir en varias anacos de terreo o territorio español, denominando a estes anacos provincias. O resultado das provincias é obviamente pésima. Estaría facendo peras con Horacio en vez de ollar un pouco as características de cada zona. Para comezar, non se tivo en conta as circunstancias culturais ou lingüísticas, creando auténticos esperpentos territoriais sen xeito ningún. Por suposto, os movementos económicos de determinadas zonas foron tronzados polo sistema de provincias (por exemplo, o clarísimo enfoque comercial do Bierzo cara Galiza, practicamente nulo cara Castela). É obvio nunha primeira ollada que algo non casa. Que carallo fan o condado de Trebiño en Burgos ou Ademuz en València? É sinxelo ver diversos territorios escangallados en pequenas illas adscritas a provincias coas que non hai contacto.

Alguén podería dicir "Non había coñecemento abondo sobre o territorio para o poder fragmentar con obxectividade". Dacordo, poida que non, aínda que, sinceramente, eu creo que si o había. Mais todos sabemos que as particións foron feitas co agrado e co prace dos grandes señores territoriais: condes, duques e demais parasitos. Que había intereses polo medio é obvio. O que xa non resulta lóxico é que tras a morte de Franco non se aproveitasen eses momentos de caos político e social para refundar todo e unir territorios coa mesma cultura, lingua e economía. Funcionou un modelo simplista e continuísta que segue a provocar grandes fracturas económicas e sociais en diversas bisbarras. Falar hoxe disto é buscar problemas, díxome algún político galego. Pois os problemas hai que os resolver!

Falando do territorio galego, a evidencia da inutilidade provincial acada o seu máximo valor debido á súa especial distribución xeográfica e poboacional con respecto ao resto do Estado. En Galiza hai unhas 33 000 aldeas diferentes, organizadas en parroquias. Tal minifundismo poboacional non é comparable ao resto do Estado, con moitísimas menos unidades de poboación. Establecer unha división provincial rompe co modelo natural galego, que é o das comarcas ou bisbarras. Cada bisbarra contén unha serie de parroquias que tradicionalmente manteñen características xeográficas, económicas e históricas comúns. Un exemplo: Beariz. Beariz atópase na provincia de Ourense e dentro da comarca do Carballiño. Quen coñeza ben este concello decatarase de que non ten que ver nada cos concellos veciños da comarca. É un concello clarisimamente doutra comarca natural chamada Terra de Montes. Cal foi a razón de que non se incluíse na súa comarca natural? Moi simple: Beariz está na provincia de Ourense e Terra de Montes atópase na de Pontevedra. Como iso é así, dixeron: imposible metelos no mesmo saco. Canto gañarían estes veciños se estivesen na súa bisbarra e non noutra allea! Outras desfeitas moi famosas son as chafulladas realizadas na raia con Asturias, León e Zamora. A comarca das Portelas, de fala e cultura galegas metérona na da Seabra zamorana. Un que conduza de Ourense cara Zamora decátase que o gran cambio da paisaxe e da xeografía é no porto de Padornelo (Lubián). De Padornelo á esquerda, verde e de montaña. De Padornelo á dereita, amarelo e chaira. Non sería lóxico pór a raia en Padornelo, onde ademais está a fronteira lingüística do galego (mira ti que casualidade, meu!)? Pois non! Puxérona na Canda (A Mezquita), onde o cambio é nulo. Mirando ao Bierzo (hoxe León) o caso é sangrante. Aldeas e concellos enteiros de cultura e linguas galegas, paisaxe galega, costumes galegos, xeografía e clima galegos rachados polo medio en favor de León. Dous casos: A Ponte de Domingos Flórez e A Veiga do Valcarce. Até 1833 sempre estiveron en Galiza, mais agora non. En Asturias, máis do mesmo. Mesmo hai aldeas que están partidas polo medio, sendo a metade galegas e a outra asturianas (xantar en Galiza e cagar en Asturias).

Eu aposto polas bisbarras galegas, que serían máis efectivas e lóxicas. Hai que rachar coas provincias! Que ten que ver un de Noia cun de Frades? Que ten que ver un do Saviñao cun de Negueira de Muñiz? Que ten que ver un da Mezquita cun de Entrimo? Que somos galegos, mais descoñecidos entre nós pola distancia e a diferenza xeográfica. Non sería máis lóxico unha comarca da Fonsagrada ou da Limia Alta ou de Monforte? Veciños, coñecidos e eficaces na administración. As provincias discriminan, pois determinados concellos absorberían todos os cartos de inversión mentres os máis pequenos serían deixados de lado. Nas bisbarras a cousa está máis repartida. Outra cuestión é que comarcas e que territorios entran en cada unha delas. Porque amigos, hai unhas comarcas feitas oficiais, pero dan noxo. Remítovos ao caso comentado de Beariz. Como el, hai ducias. Hai que revisalas, modificalas e, se fai falla, meter concellos doutras provincias. Este é o auténtico traballo duro: a creación das comarcas reais. Vai haber problemas mesmo a nivel de concellos (concellos con parroquias que sexan de diferentes comarcas). O ideal sería partir do nivel parroquial, pero sexamos realistas, é pouco probable que se esmigallen os concellos. Porque os concellos tamén son artificiais. En Galiza a única unidade administrativa real é a parroquia, inmutables moitas dende tempos dos protoceltas e case todas dende o tempo dos suevos (que basearon a súa división en feitos e características anteriores). Un exemplo é o meu concello: Brión. Brión ten nove parroquias e en realidade pertence a tres comarcas, aínda que oficialmente é da de Compostela. Viceso, Luaña e Ons son da comarca de Negreira (de feito estivo anos metida nesta comarca); Cornanda baila entre Negreira e Noia; e as outras (Bastavales, Brión, Boullón, etc.) son de Compostela. A causa é a xeografía. A serra de Rañalonga (Rañalonca) parte o concello en dous: unha parte alta montañosa e outra baixa que é un val. A alta tira cara Negreira e a baixa cara Compostela. O ideal sería dividir o concello e que cadansúas parroquias se integrasen na súa bisbarra natural. Mais iso sería complexo in extremis. Hai ducias de parroquias que dubidarían en que comarca entraren.

Así que o dito. Hai traballo, meus señores. Primeiro, esfarelar as provincias: son un atraso en Galiza. Segundo, estudar ben os concellos e crear bisbarras eficaces e reais. En terceiro lugar habería que rebentar os concellos e redefinilos con criterios obxectivos, pero iso suporía un caos enorme. Non cómpre facelo xa. A xente afíxose moito a esa administración local e está contenta co resultado. Pois logo veña!

Un bico a todos e todas!

sábado, 18 de outubro de 2008

Noia?

Ollade a portada deste disco saído da discográfica Limoeiro en 1979. Non vos lembra tremendamente a Noia? Eu aposto que si. Premede no debuxo para o ver máis grande.

Un apreixo!


quarta-feira, 15 de outubro de 2008

O Piloto: o derradeiro maquis asasinado

Imos falar do Piloto. O Piloto é, xunto co Foucellas e co Mario de Langullo, o máis famoso maquis galego. O seu nome auténtico era Xosé Castro Veiga, e nace en Boelle (Arxemil - O Corgo) en 1915. En 1931 entra na Aviación (de aí o seu alcume) e loita pola República até que en 1939 é apresado e condenado a trinta anos de cárcere. Sae da cadea en 1943 grazas a un indulto, mais el continúa na política vencellado (oficialmente) ao PCE. De 1946 a 1947 encabezou o Destacamento D da III Agrupación Guerrilleira de Galiza (a de Lugo), onde tiña varios compañeiros fuxidos no monte canda el. O ano onde as súas accións foron máis cruentas foi 1948, onde a actividade represiva se intensificou e a dos fuxidos tamén en concepto de vinganza. De todos xeitos, os seus movementos eran moi irregulares. O Piloto recoñecía a necesidade dunha unidade e dunha boa conexión entre os diferentes membros, mais só para actuar de xeito ocasional, mantendo cadaquén os seus refuxios e as súas casa de apoio. De feito, o Piloto ía case sempre á súa bóla, como medida de seguridade (algo que lembra ao Foucellas, que tamén desconfiaba dos grupos por ser máis arriscado e sinxelo de seren captados, preferindo sempre moverse só). Entre 1945 e 1948, os membros do Exército Guerrilleiro confiaban na vitoria contra o franquismo pensando na dos aliados da II Guerra Mundial, e foi nesta época cando houbo maior acción nos grupos dos guerrilleiros, mais xa nese 1948 se decataran que nada ía mudar e o réxime franquista comezou a operación de exterminio total dos maquis que restaban polo monte. Foi xusto en 1948 cando o Partido Comunista de Galicia quixo ordenar e militarizar os homes que andaban no monte da man de Xosé Gómez Gayoso e Antonio Seoane. E foi tamén ese mesmo ano cando foron capturados e asasinados os seus líderes. Quen non estivese dacordo coa nova política, estaría condenado a morte. Neste labirinto viuse atrapado o Foucellas, perseguido polos fascistas e tamén polos seus propios aliados. O Piloto tamén foi condenado a morte, mais non se dispuxo executar a sentenza. En 1949 foi desartellado o Destacamento Santiago Carrillo da II Agrupación Guerrilleira de Galiza (a de Ourense) na espectacular batalla de Chavaga (Monforte de Lemos), producíndose a morte de todos os seus membros agás dous: Saúl Mayo e o asturiano Segura. Foi daquela cando chegou o sucesor, apurado polos feitos, de Gayoso e Seoane: o Coronel Benito. O Coronel Benito, mugardés instruído na URSS, púxose en contacto co Piloto para reorganizar os homes que aínda vivían e uniformalos (algo que rexeitaba o Piloto rotundamente). Formouse deste xeito o grupo formado polo Piloto, Coronel Benito, Elías López Armesto e Santiago Paxaro. O grupo non durou demasiado. Un tal Comandante Félix, experto cazador de maquis, fíxose pasar por un comunista fuxido e infiltrouse no grupo. Logo duns meses de recadación de información e ligazóns dos fuxidos, matounos a todos en Remesar (Bóveda). Todos... agás o Piloto, que desconfiaba del grazas ás sospeitas que tiña instintivamente o seu grande amor Mirelle, e que fixeron que non estivese presente o día da matanza. A vinganza do Piloto foi colocar unha bomba na vía férrea entre as estacións de Sarria e Oural, aínda que sen éxito. Isto fixo que o Piloto estivese agora realmente só... aínda que sempre co seu amor Mirelle, que ía ao monte con el. Só ficaba canda el Xosé Arias Fernández Pepiño.

En 1949 chegou á Galiza Xosé Sevil, responsable do Comité Rexional do Partido Comunista. Con el tamén chegou Melchor Díaz Pepito. Chegados de Francia, localizaron o Piloto e comentáronlle a necesidade de suspender os golpes con fins económicos e os asasinatos ou axustizamentos. Para iso traían cartos. Querían enfocar o traballo "de partido" nas zonas urbanas, especialmente en Ferrol (Astano e Bazán). Na teoría, o Piloto aceptou as novas directrices (a pesar de deixar de lado, en principio, a súa zona de acción), mais na práctica continuou coa loita armada ata 1951. Foi en 1951 cando a directiva comunista decidiu fuxir a Francia ante a imposibilidade de continuar coa loita contra Franco logo da cadea de caídas na Coruña. Só restaban unha ducia de homes loitando e fuxindo no monte dos preto de cincocentos que había nos seus inicios por toda Galiza. Nese ano, o Piloto deu un gran golpe parando no camiño a Xosé Cabo Castro e facéndolle traer de Monforte 100 000 pesetas. Con ese diñeiro, desapareceu do mapa de accións. Pasou á vida en clandestinidade coa súa dona Mirelle, en refuxios seguros con xente de confianza. Só continuaba a súa actividade intelectual e política, mais a niveis moi persoais e locais.

En 1965, retirado xa da loita armada en teoría, chegou a súa morte. Un ex-garda civil natural da Bugalla (Rebordaos - O Saviñao) viuno e recoñeceuno. Foino seguindo até saber onde moraba e foi avisar á Garda Civil de Chantada. O Piloto está no Salto de Belesar e é asasinado vilmente polos membros da Garda Civil (u-la xustiza? viven estes gardas civís? que fan ceibos? por que non se fai un xuízo por asasinato se é así?) no rego do Facheiro, que separa Pesqueiras de San Fiz de Asma. Con el levaba un carné onde puña que era xeneral xefe do E.M. asinado polo propio Líster (verdadeiro ou falso?). Seguía politicamente en activo? Non o sabemos.

Morre así o derradeiro maquis asasinado. Un home que foi empurrado á fuxida, ao monte, á supervivencia e á subsistencia. E que o obrigou a roubar. Certo é tamén que acometeu crimes terribles, aínda estando nun contexto ideolóxico complexo. Os máis coñecidos foi o da vinganza do seu amigo Emilio Golás (grande traballador e dirixente político lugués), o do asasinato do crego de Martín e o dun rapaz de Ribela (A Broza - O Saviñao). Emilio Golás ía á súa casa de Barán (Paradela) ocasionalmente, e foi dunha destas veces cando un veciño seu o foi denunciar á Garda Civil. A Garda Civil ferírono e levárono a Lugo para o matar. A vinganza do Piloto foi queimar a casa do confesor... con el dentro e a súa muller. Con respecto á do cura de Martín, tronzoulle os brazos a paus e logo amarrouno a unha árbore e prendeulle lume, aínda que semella que el foi alí cando xa a cousa tiña comezado, pois foron os da guerrilla de León (Guillermo Morán e Rocesvinto) quen a emprenderon. A máis inxustificada de todas, dentro da gravidade, foi a dun rapaz de Ribela, o cal asasinou por non querer apañar herba seca para lle prender lume a unha casa dun traidor fascista do Saviñao.

Como podemos ver, un home con dúas caras. Por unha beira, o amor profundo cara Mirelle, o sentimento de compañeirismo cos amigos e aliados e o compromiso de loita contra o fascismo e o franquismo. E por outra beira, o terrible que era cos seus inimigos e o violento que podía chegar a ser en determinadas ocasións. Nunca quixo marchar de Galiza. É de todos xeitos, unha vítima dunha persecución sen pausa e cun único fin para el: a morte. Sabedoiro disto, actuou en consecuencia. Unha persecución que levou a moitos homes á miseria máis absoluta que un poida imaxinar. Como se poden xulgar polos seus feitos baixo esas circunstancias?

E esta évos a historia do Piloto do Corgo. Unha aperta e un bico a todos!

domingo, 12 de outubro de 2008

Longa noite de pedra

O primeiro que puiden observar cando cheguei a Meiril (así é como din Madrid no galego do Val do Ellas) é a forte influencia galega que hai. Con ser un pouco observador é sinxelo ollar negocios con nomes en galego a eito por onde vaias ou referencias á nosa terra. Restaurantes, bares, ferraxarías, tendas de roupa, centros de emigrados, etc.

Lembro o segundo día de chegar acó que tiven que ir no metro para chegar á outra punta da cidade (grande aventura subterránea, rapaces!). Vaia sorpresa levei, meus queridos amigos! Xusto en fronte miña había escrito un poema de don Celso Emilio Ferreiro. Seica no metro poñen anacos de textos de diferentes obras para animar á xente a ler. A campaña chámase "Libros a la calle". Todos os textos que observei ao longo dos días están en castelán... todos agás o Longa noite de pedra do noso irmán (aínda que acompañado dunha tradución ao castelán).

Déixovos a imaxe. Unha aperta forte!

quarta-feira, 8 de outubro de 2008

Toponimia mirandesa

Hoxe vou pór a relación de topónimos mirandeses que hai en Portugal, por se algún de vós precisárades empregalos na súa forma correcta. Como ben sabedes, o mirandés é unha variedade dialectal do corpus ástur-leonés, antano falado en Asturias, Cantabria, León, Zamora, Salamanca e as portuguesas Miranda de l Douro e parte de Vimioso (Bumioso en mirandés). Hoxe por hoxe, só se fala en Asturias (agás a zona do Eo-Navia, de fala galega) e en La Liébana de Cantabria, habendo pequenos restos no léxico nas antigas zonas falantes de León e Zamora. O mirandés fálase en dous concellos ou cámaras municipais: Miranda de l Douro e Vimioso. En Miranda de l Douro fálase na súa totalidade, mentres que en Vimioso só se fala en dúas freguesías. Eis as aldeas. En primeiro lugar coloco, como corresponde, o topónimo autóctono orixinal e en segundo o topónimo inventado portugués. As aldeas de Miranda de l Douro sonvos:

-Aldinuoba. *Aldeia Nova
-Anfainç / Infainç. *Ifanes
-Augas Bibas. *Águas Vivas
-Atanor. *Atenor
-Bal d'Aila. *Vale de Águia
-Bal de Mira. *Vale de Mira
-Bila Chana de Barciosa. *Vila Chã de Braciosa
-Cérceno. *Cércio
-Cicuiro. *Cicouro
-Custantin. *Constantim
-Dues Eigreijas. *Duas Igrejas
-Freixenosa
-Fuonte Aldé. *Fonte Aldeia
-Fuonte Lhadron. *Fonte Ladrão
-Granja de la Silba. *Granja de Silva
-Malhadas
-Miranda de l Douro. *Miranda do Douro
-Palaçuolo. *Palaçoulo
-Palancar
-Paradela
-Picuote. *Picote
-Prado Gaton. *Prado Gatão
-Pruoba. *Póvoa
-Quinta de Cordeiro
-San Martino. *São Martinho de Angueira
-Sendin. *Sendim
-Silba. *Silva
-Speciosa. *Espiciosa
-Teixeira
-Zenízio. *Genísio

As aldeas de lingua mirandesa de Vimioso son dúas:

-Angueira
-Bilasseco. *Vilar Seco

Xa para poñer fin a esta entrada, comentar que en Caçareilhos (*Caçarelhos en portugués), no concello de Vimioso pretiño de Bilasseco, falouse en mirandés até hai ben pouquiño. Dicir tamén que hai catro aldeas xa no concello de Bragança que aínda manteñen unha cantidade importante de palabras no léxico de verbas mirandesas. Atópanse na raia con Zamora e son: Deilão, Petisqueira, Guadramil e Rio de Onor. Descoñezo como serían os topónimos orixinarios destas catro aldeas, aínda que investigando atopei estas posibilidades: Deilon, Petisqueira, Gudramil e Rionor. A aldea máis coñecida para nós é Rio de Onor, famosa por ter continuación na Seabra (chamada vil e cruelmente Rihonor de Castilla) e estar separada unha parte da aldea da outra por unha estúpida cadea de ferro que marca a fronteira internacional. Xa sabedes... xantar en Portugal e cagar en España...

quarta-feira, 1 de outubro de 2008

U-lo castelán?

A todos nos fixeron nalgún intre da nosa vida a famosa pregunta "Cantas linguas se falan en España?". E todo o mundo respondiamos coma paxariños que catro: galego, castelán, éuscaro e catalán. Hoxe sabemos logo de non moito investigar que iso é falso. Hai dez linguas autóctonas no territorio do Estado Español. Dez, si. Non catro nin seis nin oito. Dez. A cara que pon a xente cando escoita isto é para a gravar en vídeo. Por poñer un exemplo, unha persoa que vexo practicamente a diario, ficou tan pampo que non me soubo dicir nada até ter pasados dez (si, dez dez) segundos. A resposta xa a sabemos todos tamén: ¡Eres un nacionalista! ¿Cómo va a haber diez? Sí hombre, hay veinte, ¡no te jode! Esto es España y se habla español y ya está. Las otras son dialectos, son un castellano antiguo que se ha quedado ahí sin evolucionar.

-O castelán. Efectivamente, existe, a pesar da insistencia de certos medios de comunicación en que non existe en Galiza, Catalunya ou Euskadi por mor da represión das linguas autóctonas (manda carallo!). En todo o territorio... teoricamente, claro, porque, sen ir máis lonxe, na miña aldea non se rexistra ningún caso de castelán-falante, aínda que a nivel estatístico para a fachada internacional nós sómolo. En Europa non se fala en ningún sitio máis. Fálase tamén na maioría dos países de Sudamérica e Centroamérica. Tamén se fala no sur dos Estados Unidos, en Guinea Ecuatorial e nas Filipinas (seica). Nestes países tamén se contan todos os seus habitantes coma castelán-falantes, cando hai ducias de linguas máis.

-O galego. O galego é falado en Galiza. Tamén se fala no Eo-Navia (a zona máis occidental de Asturias), no Bierzo e parte da Cabreira (León), nas Portelas e Calabor (Zamora) e no Val do Ellas (norte de Cáceres). Fóra do Estado Español non se fala. Iso se supoñemos que o galego é unha lingua de seu e non é un dialecto máis do corpus galego-portugués. Este debate déixoo para outra entrada no caderno.

-O asturiano. Esta lingua é falada en Asturias (agás na zona do Eo-Navia) e en La Liébana (Cantabria). Até hai relativamente pouco tamén se falaba nas comarcas situadas máis ao norte de León (A Cabreira, Babia, Ḷḷaciana, O Bierzo oriental ou Oseya) e na Seabra zamorana, mais hoxe a lingua desapareceu nesas zonas e só existen pequenos restos no léxico. Ten relación co asturiano o castúo, o dialecto falado en Estremadura, hoxe practicamente desaparecido. Alén as fronteiras españolas, é falado nos concellos de Miranda de l Douro e de Vimioso, situados no distrito de Bragança (Portugal).

-O portugués. Como? Que se fala portugués en España? Pois si. E non son os que van vender mantas a Badajoz: son habitantes con D.N.I. español e administrativamente españois, mais de fala portuguesa. É falado na Bouça e na Alamedilha en Salamanca; en Valência de Alcântara en Cáceres e en Olivença en Badajoz. Por que non se fai oficial esta lingua? Teñen medo que Portugal reclame os seus dereitos incumpridos por parte de España sobre Olivença? Onde máis se fala? Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor Leste, Guiné-Bissau e tamén pequenas illas de falantes autóctonos en Sri Lanka, Macau e Goa.

-O catalán. Lingua falada na parte leste do Estado Español. Fálase en todo o territorio de Catalunya agás o Val d'Aran, na franxa leste de Aragón, en toda València agás a zona máis occidental e a parte extrema sur de Alacant, en El Carxe (Murcia) e nas illas Balears. Alén o Estado Español, é lingua autóctona en Andorra, no Rosselló (Francia) e en L'Alguer (Sardeña). Logo do castelán, é a lingua con maior número de falantes do Estado.

-O aragonés. Outra máis para a colección. Poderala escoitar en Huesca (Uesca en aragonés). Moi ameazada, fálase principalmente no norte da provincia, aínda que tamén se estende ás comarcas do sur da provincia xa de xeito castelanizado.

-O occitano. No Val d'Aran, no extremo norte de Lleida (Lhèida en occitano), atópase a representación desta gran lingua no Estado Español. É coñecida alí familiarmente como aranés. Está recoñecida oficialmente en Catalunya, non sendo dese xeito admitida a nivel estatal. O seu uso esténdese por todo o sur de Francia (agás nas zonas de fala éuscara e catalá), polos Vales Occitanos italianos, Mónaco e en La Gàrdia (Calabria).

-O éuscaro. Lingua oficial recoñecida falada en toda Gipuzkoa, máis da metade oriental de Bizkaia e o norte de Araba. Tamén é a lingua autóctona da metade norte de Nafarroa. Fóra do territorio do Estado Español é empregada en Iparralde ou País Vasco Francés (Francia).

-O árabe. Unha das linguas con maior extensión do mundo tamén é autóctona de Ceuta, pertencente ao Estado Español. Deberían pensar os políticos que se non se acepta a oficialidade desta lingua, pódense ir despedindo deste enclave africano.

-O bérber. O bérber évos a lingua propia de Melilla. O dialecto que se emprega nesa cidade é o tarifit. O mesmo que dixen para o árabe dígoo para o bérber.

Daquela que? Se hai dez linguas por que só catro son oficiais? Hai varias razóns dende o meu punto de vista. A primeira e principal: non interesa a recuperación ou oficialización destas linguas porque pode dar dores de cabeza á política española, tan obsesionada na unidade de España e o centralismo no espírito do castelán. Sexamos sinceros, queren que o castelán sexa a lingua de todo o Estado para poder así manter esa estúpida unidade que nunca existiu e dese xeito poder meter man a eito por todos lados. Divide e vencerás. España: cega, xorda, muda. Outras cuestións son a económica ou a relixiosa. Economicamente non interesa porque recoñecer unha lingua de xeito oficial conleva unha serie de gastos que hoxe por hoxe non están dispostos a desenvolver (apenas o fan coas linguas oficiais). A relixión vai vencellada desta vez á política, pois a oficialización do árabe levaría a unha posible concienciación de Ceuta e á súa apertura (oficial) ao Islam e a Marrocos.

Quero opinións, xente. Veña, lerchade!